Згода на збір

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами Засновників Благодійного Організації «Зруйновані долі»
Згода на збір та обробку персональних даних від 15.05.2020 року
м. Ужгород – 2020 рік

Згода на збір

Зміст згоди:

 1. Я згоден на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ, шляхом підписання цього тексту підтверджую, надаю згоду і дозвіл на збір та обробку моїх персональних даних наданих мною з первинних джерел Благодійній Організації «Зруйновані долі» з метою здійснення благодійної діяльності.
 2. Я погоджуюсь, що процес обробки персональних даних включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 3. Я підтверджую, даю згоду і погоджуюсь з тим, що Благодійна Організація «Зруйновані долі» при здійсненні благодійної діяльності, відповідно до чинного законодавства України та Правил, має право на поширення персональних даних, розміщення їх на сайті організації, надання доступу до обробки та передачу відомостей моїх персональних даних третім особам без будь-яких додаткових письмових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх використання та обробки.
 4. При зміні моїх персональних даних зобов’язуюсь, у найкоротший термін, надавати відповідальній особі Благодійної Організації «Зруйновані долі» уточнену інформацію та оригінали відповідних документів для внесення змін та/або доповнень до бази персональних даних.
 5. Підписанням цієї згоди посвідчую, що отримав повідомлення про включення відомостей про мене до бази персональних даних, про володільця, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким вони передаються, а також про права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Повідомлення:

 1. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року, повідомляємо, що надані Вами відомості включено до бази персональних даних сайту Благодійної Організації «Зруйновані долі» та призначено відповідальну особу за організацію роботи, пов’язаної із збором, обробкою, поширенням та захистом персональних даних.
 2. Метою збору та обробки Ваших персональних даних є здійснення благодійної діяльності відповідно до чинного законодавства України і Правил організації, шляхом встановлення договірних правовідносин для надання послуг зі збору благодійних внесків, а також інших дій пов’язаних з наданням цієї послуги.
 3. Згідно із ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», Ви маєте право:
  • знати про місцезнаходження бази персональних даних – електрона адреса сайту, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
  • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.